Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

zolusiowo
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viawyliczanka wyliczanka
zolusiowo
- (...) Potem rozwodził się [Franek Starowieyski] na różne tematy, aż wreszcie powiedział "Wiesz co, Agnieszko, w zasadzie może byś zdjęła bluzkę i pokazała piersi". Na co Agnieszka zdjęła bluzkę i pokazała piersi. Wtedy mój znajomy już prawie kompletnie oszalał, bo - owszem - wiedział, że artyści robią dziwne rzeczy, ale żeby aż takie? Jeszcze bardziej zapragnął być artystą... - Został nim? - Nie. Od oglądania piersi Osieckiej nie zostaje się od razu artystą.
— Katarzyna Ważyk, Chińska wódka [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
zolusiowo
0551 19cf
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viawyliczanka wyliczanka
zolusiowo
2884 c291
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viawyliczanka wyliczanka
zolusiowo
zolusiowo
0437 2042 500
Reposted fromszatatan szatatan viawyliczanka wyliczanka
4486 c6a8 500

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi viawyliczanka wyliczanka

August 28 2017

zolusiowo
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
0656 6c8c

youcouldfuckingkissme:

Accurate representation of menstruation

Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viatwice twice
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viatwice twice
6976 eb7c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
2428 0505 500

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

3045 64ea 500

grunisment:

“Beggars & Kings” By Bezt (etam cru) Curated by INOPERAbLE . Miami, 2017

Reposted fromsimonsayer simonsayer viatwice twice
zolusiowo
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatwice twice
zolusiowo

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatwice twice
zolusiowo
zolusiowo
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl