Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

zolusiowo
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
0656 6c8c

youcouldfuckingkissme:

Accurate representation of menstruation

Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viatwice twice
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viatwice twice
6976 eb7c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
2428 0505 500

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

3045 64ea 500

grunisment:

“Beggars & Kings” By Bezt (etam cru) Curated by INOPERAbLE . Miami, 2017

Reposted fromsimonsayer simonsayer viatwice twice
zolusiowo
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatwice twice
zolusiowo

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatwice twice
zolusiowo
zolusiowo
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice

April 30 2017

zolusiowo
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
zolusiowo
7201 2651
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viatwice twice
zolusiowo
5476 d3a0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
7238 a9bd 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viatwice twice
6019 6613 500
Reposted fromtwice twice viatwice twice
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

zolusiowo
0231 bf76
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl